Holistisch huidtherpeut, Glyonne van Vliet is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Dit betekent dat zij bevoegd is om paramedische handelingen uit te voeren en voldoet aan kwaliteitseisen voor zorgverzekeraars.

Het KP voert de registratie en herregistratie uit voor paramedische beroepen en toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Als patiënt zijnde kan je het register raadplegen om te zien of een paramedicus is vermeld en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen.

Het KP-nummer van Glyonne van Vliet is 39103190788.