Om de kwaliteit van onze zorg hoog te houden ben ik als holistisch huidtherapeut aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Dit is dé beroepsvereniging van en voor huid- en oedeemtherapeuten in Nederland. Zij zorgt voor het continue optimaal houden van de kwaliteit en voor een goede positie van de huidtherapeut en huidtherapie in het algemeen.

De NVH zet haar leden centraal bij alles wat zij doet en behartigen hun belangen zodat zij hun vak zo optimaal mogelijk kunnen uitoefenen. Het gaat daarbij om belangen op het gebied van bijvoorbeeld vakinhoud, kwaliteit, veiligheid, bedrijfsvoering en contractering met zorgverzekeraars. Om de huidtherapeutische zorg doorlopend te verbeteren ontwikkelt de NVH samen met haar leden kwaliteitsbeleid en organiseert na- en bijscholingsactiviteiten.

Het NVH lidmaatschapsnummer van Glyonne van Vliet is 520125.