Het Privacybeleid geldt voor iedereen die de website www.yourskinside.nl bezoekt en gebruik maakt van onze adviezen, diensten en producten.

Persoonsgegevens die we verwerken

Your SkINSIDE orthomoleculaire huidtherapie (hierna te noemen Your SkINSIDE) verwerkt je persoons- en je medische gegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Your SkINSIDE en/of omdat je deze gegeven aan ons verstrekt door het invullen van ons contactformulier.

Your SkINSIDE verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Medische gegevens.

We respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website en behandelen je persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk.

Waarom Your SkINSIDE je gegevens nodig heeft?

Your SkINSIDE gebruikt jouw persoons- en medische gegevens voor het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit voeding gerelateerde dienstverlening, en overige diensten.

Your SkINSIDE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten meer op jouw voorkeuren af te stemmen

Hoe lang Your SkINSIDE gegevens bewaart?

Your SkINSIDE bewaart jouw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht jouw dossier 15 jaar te bewaren.

Delen met anderen

Your SkINSIDE verstrekt je persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van therapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Your SkINSIDE houden we algemene bezoekgegevens bij, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens gebruiken we voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.yourskinside.nl. Your SkINSIDE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens anonimiseren we zo veel mogelijk geanonimiseerd en verstrekken deze nooit aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yourskinside.nl. Your SkINSIDE reageert binnen vier weken op je verzoek. We wijzen jou erop dat je een klacht over de door ons verwerkte persoonsgegevens kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen

Your SkINSIDE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Your SkINSIDE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of je meer informatie wenst over de beveiliging van door Your SkINSIDE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Your SkINSIDE op via info@yourskinside.nl.

Wijzigingen

We houden ons het recht voor de inhoud van deze Privacy Statement te wijzigen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging(en) op de website is daarvoor afdoende. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27 november 2021.

Your SkINSIDE is als volgt te bereiken:

Postadres: Frederik van Eedenplein 4, 2394 EB Hazerswoude Rijndijk
Vestigingsadres: Aidaplein 211, 2402 TD Alphen aan den Rijn
Rekeningnummer: NL04 INGB 0009 3943 01
KVK handelsregister: 83463631
AGB-code praktijk: 90070730
Telefoon: +31 06 21 68 3772
E-mailadres: info@yourskinside.nl